We zijn bezig om nog een Computerschaak uit te brengen dit jaar.

Daarnaast wil het bestuur nog dit jaar een online Algemene Ledenvergadering houden. Deze zal op 19 december 2020, 14:00 worden gehouden. Aanmelden bij de voorzitter, Ruud Martin, om de link naar de vergadering te ontvangen.

 

De penningmeester is op dit moment bezig om de contributies van 2019 en 2020 te controleren. Voor een ieder die in 2019 niet betaald heeft en eventueel ook in 2020 nog niet betaald heeft, is reeds een brief gestuurd. Voor de leden die hun contributie voor 2020 nog niet hebben betaald, u wordt verzocht dat zo snel mogelijk te doen. In de loop van deze maand zal de penningmeester een herinnering sturen als het nog niet is gebeurd. Bij vragen kunt u de penningmeester altijd benaderen!

Daarnaast, als u uw lidmaatschap niet wilt laten verlengen, laat het de penningmeester weten voor het eind van het jaar, bij voorkeur voor de kerst. Dan kan hij dat verwerken in de administratie. 

Naar aanleiding van de huidige situatie rondom Corona, heeft het bestuur besloten dit kalenderjaar geen activiteiten meer te organiseren. In 2021 hopen we weer een activiteit (gebruikerstoernooi en programmeurstoernooi) in het voorjaar en in het najaar te kunnen organiseren.

Because of the current Corona situation the board has decided not to organise any activities this year. In 2021 we hope to organise the events again in spring and autumn.

Copyright CSVN