De website is tijdelijk buiten gebruik geweest. Omdat onze site gebruikt werd om spam te versturen via de aanwezige formulieren, zijn alle formulieren en inlog mogelijkheden via de website voorlopig uitgeschakeld inclusief het inloggen van de leden. Excuses voor het ongemak.

The website has been temporary out of order. Cause of this was that our forms were used for spamming. Therefore, all forms have been disabled for the moment, including the member logons. Sorry for the inconvenience.

Afgelopen donderdag, 2 juni, is onze penningmeester Geert Roelof van der Ploeg overleden. Helaas heeft hij de zijn ongelijke strijd tegen kanker niet kunnen winnen.

De afscheidsplechtigheid zal op woensdag 8 juni aanstaande zijn, om 15:45 in aula 2 van Crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van het crematorium. Alle leden van de CSVN zijn hiervoor uitgenodigd.

Een kopie van de rouwkaart kunt hier vinden: pdf rouwkaart Geert Roelof (853 KB) .

[English] ---

Last Thursday, 2 June, our treasurer Geert Roelof van der Ploeg has passed away. After a long fight he lost the unfair battle against cancer.

The funeral will be on Wednesday 8 June, at 15:45 in aula 2 of the Crematorium Amersfoort, Dodeweg 31, Leusden. After the ceremony there will be time for condolences to the family in the reception room at the crematorium. All members of the CSVN are invited.

A copy of the mourning card can be found here: pdf mourning card Geert Roelof (853 KB) .

Indien u voor de ledenadministratie of financien contact met de CSVN nodig heeft vragen wij u om contact op te nemen met Ruud Martin of Jan Krabbenbos.

When you need to contact the CSVN regarding the member administration or financials, please contact Ruud Martin or Jan Krabbenbos.

 

Door omstandigheden is het helaas niet gelukt om in December nog een Computerschaak te publiceren. Deze zal zo spoedig mogelijk worden uitgebracht in het nieuwe jaar.

Tevens wil het bestuur de aandacht vestigen op de wens om ondersteuning te vragen voor onze huidige redacteur van Computerschaak. Eenieder die wil meehelpen om het blad uiteindelijk te maken kan zich melden bij het bestuur.

Copyright CSVN