Het hoofdagendapunt tijdens de extra ALV van zaterdag 11 november 2017 is de financiele verantwoording van 2016, inclusief de herevaluatie van de financien van 2015.

Aangezien het blad te laat bij onze leden is en door omstandigheden de financiele verantwoording niet op tijd kon worden aangeleverd, is deze als download op de website geplaatst:  archive Financien 2016 (45 KB) . Deze link is alleen voor leden beschikbaar.


Copyright CSVN