De penningmeester is op dit moment bezig om de contributies van 2019 en 2020 te controleren. Voor een ieder die in 2019 niet betaald heeft en eventueel ook in 2020 nog niet betaald heeft, is reeds een brief gestuurd. Voor de leden die hun contributie voor 2020 nog niet hebben betaald, u wordt verzocht dat zo snel mogelijk te doen. In de loop van deze maand zal de penningmeester een herinnering sturen als het nog niet is gebeurd. Bij vragen kunt u de penningmeester altijd benaderen!

Daarnaast, als u uw lidmaatschap niet wilt laten verlengen, laat het de penningmeester weten voor het eind van het jaar, bij voorkeur voor de kerst. Dan kan hij dat verwerken in de administratie. 


Copyright CSVN