In de ALV van 14 Mei j.l. zijn twee besluiten genomen die we hier alvast willen melden voordat wij de notulen van de vergadering worden gepubliceerd: contributieverhoging en inzet op digitale communicatie. Ook nog wat andere opmerkingen uit de vergadering zijn hieronder vermeld.

De contributie verhoging is noodzakelijk om enerzijds het hoofd boven water te houden vanwege stijgende kosten en anderzijds de verhoging van de KNSB contributie op te vangen die dit jaar voornamelijk door de invoering van de BTW worden veroorzaakt. De nieuwe contributietarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

  • Hoofdleden (inclusief KNSB): €42,50
  • Dubbelleden: €26,00
  • Buitenlandleden: €30,00

De contributiebrieven voor 2022 zullen in juni worden verstuurd.

Een ander besluit is dat we als vereniging meer en meer communicatie via email willen laten verlopen. Dus bijvoorbeeld de contributiebrieven zullen via email worden verstuurd naar iedereen waarvan wij een emailadres in ons bestand hebben. Daarvoor willen wij u vragen om het emailadres aan ons door te geven indien u denkt dat wij dat nog niet hebben. Dat kunt u sturen naar Jan Krabbenbos.

Computerschaak in digitaal formaat is op dit moment te downloaden van onze website als u lid van de vereniging bent. Daar vindt u alle uitgaven! Heeft u geen toegang? Maak een account aan en meldt Jan Krabbenbos dat u dat heeft gedaan. Dan kan toegang geregeld worden. Voor de toekomst gaat Ruud Martin voor het eind van dit jaar uitzoeken of het goedkoper kan, dan wel in combinatie met een digitale variant, danwel met een andere drukker.

Verder kunnen we melden dat we iemand bereid gevonden hebben om het penningmeesterschap op zich te nemen. Echter wel onder voorwaarde dat de kascontroles van de afgelopen drie jaar gedaan worden.

Copyright CSVN