Het 12e Internationale CSVN Toernooi zal worden gehouden in het weekend van 12 en 13 mei 2012 in het Densportcentrum in Leiden. Naast het ICT zal zoals altijd ook een Gebruikerstoernooi worden georganiseerd. Op de zaterdagmiddag zal ook de jaarlijks Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Copyright CSVN