De KNSB heeft het eerste digitale bondsblad gepubliceerd voor april 2021. Als KNSB lid heeft u een email ontvangen met daarin een link naar het digitale bondsblad.

Heeft u geen email ontvangen? Stuurt u dan een email aan de ledenadministrateur met daarin het emailadres waarop u de KNSB informatie wilt ontvangen.

Meer informatie vindt u ook op de website van de KNSB over het eerste digitale bondsblad: Schaakmagazine.

Het tweede KNSB Bondsblad SchaakMagazine van februari 2021 is tevens het laatste SchaakMagazine dat nog op papier wordt toegestuurd. Vanaf maart 2021 zullen de SchaakMagazines alleen nog digitaal op de KNSB website worden gepubliceerd. Dit is een besluit dat door de Bondsraad eind 2020 is genomen.

Het digitale Schaakmagazine van februari 2021 kan hier worden bekeken: https://schaakbond.nl/nieuws/schaakmagazine-februari-2021. Vanaf de volgende uitgave zullen de digitale versies ook naar uw emailadres verstuurd. Indien u geen emailadres geregistreerd heeft of u niet zeker bent of uw laatste emailadres bekend is bij ons, wilt u dit aan ons laten weten? Een emailtje naar de ledenadministrateur is voldoende.

Wist u dat het 40 jaar geleden is dat de CSVN is opgericht? Gezien de huidige situatie weten we nog niet of we dit kunnen vieren of iets bijzonders doen.

Als u een idee heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het bestuur.

De penningmeester is op dit moment bezig om de contributies van 2019 en 2020 te controleren. Voor een ieder die in 2019 niet betaald heeft en eventueel ook in 2020 nog niet betaald heeft, is reeds een brief gestuurd. Voor de leden die hun contributie voor 2020 nog niet hebben betaald, u wordt verzocht dat zo snel mogelijk te doen. In de loop van deze maand zal de penningmeester een herinnering sturen als het nog niet is gebeurd. Bij vragen kunt u de penningmeester altijd benaderen!

Daarnaast, als u uw lidmaatschap niet wilt laten verlengen, laat het de penningmeester weten voor het eind van het jaar, bij voorkeur voor de kerst. Dan kan hij dat verwerken in de administratie. 

Naar aanleiding van de huidige situatie rondom Corona, heeft het bestuur besloten dit kalenderjaar geen activiteiten meer te organiseren. In 2021 hopen we weer een activiteit (gebruikerstoernooi en programmeurstoernooi) in het voorjaar en in het najaar te kunnen organiseren.

Because of the current Corona situation the board has decided not to organise any activities this year. In 2021 we hope to organise the events again in spring and autumn.

Copyright CSVN