U kunt zich als lid aanmelden bij onze ledenadministrateur Ruud Martin

De Computerschaak Vereniging Nederland (CSVN) is als bijzondere bond aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). Binnenlandse leden van de CSVN moeten ook lid zijn van de KNSB. Leden van een bij de KNSB ingeschreven schaakvereniging zijn dat automatisch en zijn voor de KNSB dubbelleden. Zij bezitten een relatienummer (zie adressticker van Schaak Magazine) en betalen € 26,00 contributie per jaar bestemd voor de CSVN. Leden, zogenaamde hoofdleden, die niet zijn aangesloten bij een schaakvereniging betalen die € 26,00 plus € 21,00 voor het KNSB-lidmaatschap, in totaal € 47,00. Deze hoofdleden ontvangen naast Computerschaak ook meerdere keren per jaar het digitaal KNSB-tijdschrift SchaakMagazine. Buitenlandse leden zijn vrijgesteld van het verplichte KNSB-lidmaatschap, maar kunnen dit wel via de CSVN verwerven. Wegens de hogere verzendkosten van Computerschaak betalen buitenlandse leden, met uitzondering van de Belgen, een hogere contributie, namelijk voor het CSVN-lidmaatschap € 30,00 en indien tevens gekozen is voor het KNSB-lidmaatschap € 51,00.

Belgen betalen evenveel als de binnenlandse leden (€ 26,00 of € 47,00) indien zij bij betaling van hun contributie de CSVN vrijwaren van bank- en transferkosten.

WIJZE VAN BETALEN DOOR BUITENLANDSE LEDEN
Binnen de Europese Unie is het mogelijk kosteloos geld naar een ander land over te maken, mits gebruik wordt gemaakt van een IBAN (International Bank Account Number) en een BIC (Bank Identifier Code). Onze IBAN en BIC via de ING Bank luidt: NL33 INGB 0004313210 en INGBNL2A. Indien bij betaling van de contributie geen gebruik wordt of kan worden gemaakt van onze IBAN en BIC dient het contributiebedrag te worden verhoogd met de bank- en eventuele transferkosten. Dit om onderbetaling met kans op toezending van een incomplete jaargang Computerschaak te voorkomen. Betaling met een postwissel of cash in een aangetekende brief blijft mogelijk.

MUTATIES
Adreswijzigingen of andere mutaties dienen te worden gezonden aan het adres van de  ledenadministrateur Ruud Martin
Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar.

BETALING VIA PAYPAL

Lidmaatschap Dubbellid | 26 EUR

Lidmaatschap | 47 EUR

Lidmaatschap Buitenland | 30 EUR

Lidmaatschap Buitenland + KNSB | 51 EUR

 

 

 


Copyright CSVN