U kunt zich als lid aanmelden bij onze ledenadministrateur Ruud Martin

Omdat de CSVN als bijzondere bond is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) moeten wij voor binnenlandse leden een bondscontributie heffen, die volledig aan de KNSB wordt afgedragen. Dubbelleden (dat zijn leden die al op een andere manier hun KNSB-contributie betalen, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een schaakvereniging) zijn daarvan vrijgesteld. Door het bondslidmaatschap hebben alle binnenlandse leden het recht op alle faciliteiten die de KNSB biedt, inclusief een abonnement op het magazine SCHAKEN.NL tegen een gereduceerd tarief.

De basiscontributie van de CSVN voor dubbelleden bedraagt €26,00 per jaar. Voor de overige binnenlandse leden (hoofdleden) bedraagt de contributie inclusief het bondsabonnement €47,00 per jaar. Buitenlandse leden (uitgezonderd leden met een adres in België) betalen i.v.m. de hogere verzendkosten van Computerschaak een contributie van €30,00 per jaar, tenzij zij tevens lid wensen te worden van de KNSB, in welk geval voor hen de contributie met de bondsheffing wordt verhoogd tot €51,00 per jaar. 

Binnen de SEPA (Single Euro Payments Area, waar onder andere de volledige Europese Unie deel van uit maakt) zijn internationale betalingen kosteloos, mits gebruik wordt gemaakt van een IBAN (International Bank Account Number) en een BIC (Bank Identifier Code). Onze IBAN en BIC via de ING Bank luidt: NL33 INGB 0004313210 en INGBNL2A. Indien bij betaling van de contributie geen gebruik wordt of kan worden gemaakt van deze IBAN en BIC gegevens dient het contributiebedrag te worden verhoogd met de eventuele bank- en transferkosten, om onderbetaling met kans op gemiste nummers van Computerschaak te voorkomen.

MUTATIES
Adreswijzigingen of andere mutaties dienen te worden gezonden aan het adres van de ledenadministrateur Ruud Martin.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk te gebeuren 2 weken voor 1 oktober van het lopende jaar.

 

 

 

 


Copyright CSVN