Een paar maanden geleden maakte de ICGA bekend dat zij bewezen achtte dat Rybka een kloon is van Fruit en dat men daarom had besloten dat de programmeur levenslang geschorst werd. Bovendien werden alle wereldtitels met terugwerkende kracht vervallen verklaard.


Vanzelfsprekend was de primaire gedachte binnen het bestuur van de CSVN dat we deze schorsing  gewoon over zouden moeten nemen. In het bestuur is onvoldoende kennis van schaakprogrammering aanwezig waardoor wij ervoor kozen op het gezag en de betrouwbaarheid van de ICGA te vertrouwen. Wij wezen deelname van Rybka in ons voorjaartoernooi 2011  af.

Wel zetten wij meteen grote vraagtekens bij een aantal zaken, waarover wij ons wel een oordeel durven te vormen:


De besluitvorming
1. de beslissing van de ICGA was voorbereid door een groep experts. In die groep bevonden zich personen die voordeel konden halen bij sancties tegen Rybka
2. bij de stemming waren 14 van de 34 personen van mening dat er sprake was van een kloon


De bewijsvoering
1. de groep experts bestond ten dele uit dezelfde personen die enige jaren geleden uitdrukkelijk verzekerden dat Rybka geen kloon was Wij vonden het opmerkelijk dat experts plotseling van mening veranderden
2. de onderzochte versie van Rybka 1.6.1 was nooit verspreid. De deelnemende versies van Rybka aan de wereldkampioenschappen werden niet onderzocht
3. geen van de andere deelnemers aan de wereldkampioenschappen werd onderzocht


De verstreken termijn
Het programma was bekend sinds eind 2005. Wij vonden het opmerkelijk dat men op instigatie van concurrenten pas in 2011 tot actie en daaruit voortvloeiende sancties overgaat.


De strafmaat
In de sportwereld kent men doping. Bij overtreding van de dopingregels volgt de eerste keer een sanctie van een of twee jaar. Rybka werd meteen levenslang uitgesloten


Na het bekendmaken door de ICGA ontstonden uiteraard discussies op de Internetfora.

De voorstanders van de sancties werden onder vuur genomen door bijvoorbeeld Miguel A. Ballicora, George Speight en Sšren Riis. Die oppositie maakte op ons indruk omdat deze mensen zeer hoogwaardige expertise inbrachten op het gebied van schaakprogrammering, recht en mathematische logica  Omdat ook de Nederlandse oud-wereldkampioen computerschaak Ed Schršder. zich onder de critici van de ICGA schaarde konden wij niet meer onder een keuze uit.
Zoals hiervoor geschetst hadden we vele vragen over de besluitvorming, de strafmaat, de timing, de bewijsvoering en daar kwam nu bij dat ook de technische onderbouwing in onze ogen wankelde


Op dit moment leven er bij het bestuur van de CSVN zodanig grote twijfels over de juistheid van het door de ICGA genomen besluit dat wij ervoor kozen hun sancties ten aanzien van Rybka niet over te nemen..


Het Bestuur van de CSVN


Copyright CSVN